Privacybeleid Klanten

Privacybeleid Klanten

Gonvarri Material Handling AS (GMH) en geaffilieerde merken (Dexion, Constructor, Kasten en PSS) hebben, om te voldoen aan de nieuwe data privacy wetgeving die in voege gaat op 25 mei, de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies, misbruik, aanpassen, ongeautoriseerde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens, te verhinderen, rekening houdend met de modernste technieken, de aard van de gegevens en de risico’s waaraan ze blootgesteld zijn.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

The verantwoordelijke over uw gegevens zal Gonvarri Material Handling AS zijn, met Registratie Nr.: 918 858 903 en geregistreerd adres Østensjøveien 27, 0661 Oslo, Noorwegen.

Met welke doeleinden worden uw gegevens bewaard?

Persoonlijke gegevens zullen worden bewaard voor de volgende doelgroepen:

  • Klanten

Gegevens, nodig om de contractuele relatie met onze klanten te behouden.

  • Contract- en offertebeheer.

Contractbeheer met zakelijke klanten.

  • Potentiële klanten.

Lead informatie en zakelijke contactgegevens

Welke informatie wordt verzameld?

Om bovenstaande maatregelen te kunnen nemen, is het noodzakelijke volgende informatie te vergaren:

Klanten:

  • Contactgegevens
  • Juridische informatie
  • Contract- en offertebeheer

Belangrijke wettelijke basis

Voor deze verwerkingsprocessen, vindt u de rechtsgrondslag in de huidige contractuele relatie met het gegevenssubject.

Klanten: 7 jaar
Contracten en offertes: 7 jaar

Naar wie wordt uw informatie verzonden?

De klant is er zich van bewust dat GMH misschien verplicht wordt om sommige gegevens door te geven aan bepaalde instanties zoals Sociale Zekerheid en Belastingsdienst.

De klant is er zich van bewust dat de informatie vervat in deze processen gecommuniceerd wordt met derden, die hieronder genoemd worden met vermelding van het proces waartoe ze behoren. Elke mogelijke wijziging of aanpassing van de klantgegevens moet zo snel mogelijk door de klant doorgegeven worden aan GHM. De verwerkende en derde partijen zijn:

Klanten

  • De klant is er zich van bewust dat zijn gegevens niet zullen gedeeld worden met derden, behalve onder wettelijke verplichtingen.
  • Contract- en offertebeheer: Vennootschap GMH

Individuele Rechten

Het gegevenssubject heeft het recht om zijn/haar gegevens op te vragen, te wijzigen, te corrigeren of, indien nodig, te laten verwijderen omwille van, naast andere redenen, geen verdere noodzaak de gegevens te bewaren voor het doel waarvoor deze bestemd waren.

Onder bepaalde omstandigheden kan het gegevenssubject een aanvraag indienen om het bewaren van zijn of haar gegevens te beperken, waarop wij deze enkel nog zullen bewaren met als doel het uitoefenen of verdedigen van vorderingen.

Onder bepaalde omstandigheden en door redenen met betrekking tot zijn of haar specifieke situatie, kan het gegevenssubject bezwaar indienen tegen de verwerking van diens gegevens. GMH zal dan de gegevens niet meer bewaren, behalve om te voldoen aan juridische voorwaarden of met als doel het uitoefenen of verdedigen van mogelijke vorderingen.

Om deze rechten uit te oefenen, of voor elke andere toelichting, mag de kandidaat een schrijven sturen naar het bovenstaand postadres of via het volgende mailadres: privacy.rights@gonvarri-mh.com