Skip to main content

People: Planet: Profits  

Als organisatie met een wereldwijd bereik zijn we ons sterk bewust van onze verantwoordelijkheden: duurzame ontwikkeling die in de huidige behoeften voorziet zonder de mogelijkheid voor toekomstige generaties om eveneens in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De 3 pijlers van duurzame ontwikkeling zijn; het sociale, het ecologische en het economische. Met andere woorden: people, planet, profits.

Om dit te bereiken maakten we van duurzaamheid een integraal onderdeel van ons bedrijf.

Onze Mensen: verzekeren dat onze werkkrachten, belanghebbenden en de leefgemeenschap waar we actief zijn, eerlijk worden behandeld.

Onze Planeet: onze impact op het milieu minimaliseren door onze afvalproductie en ecologische voetafdruk te verkleinen.

Onze Winst: een gezond en winstgevend businessmodel aanhouden via correcte naleving, goed bestuur en risicomanagement.