Skip to main content

Dit is het officiële privacy beleid dat van toepassing is op het gebruik van de website van Gonvarri Material Handling Group, www.Gonvarri-MH.com alsmede alle weblocaties en internetadressen (d.w.z. URL’s, domeinnamen en pagina’s) die in ons bezit of beheer zijn (de "website"). 

Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, maar heeft geen betrekking op overige gegevens, ongeacht of deze op een andere manier of voor een ander doel verzameld worden, of op een andere website of dienst, tenzij specifiek vermeld. 

Wij kunnen dit privacy beleid te allen tijde en om welke reden dan ook aanpassen. Indien wij besluiten om een aanzienlijke wijziging aan te brengen in ons privacybeleid, dan plaatsen wij gedurende een periode nadat de wijziging ingegaan is een bericht op de homepage van onze website. Wij raden u aan om dit privacy beleid bij elk bezoek aan de website te raadplegen.

Door uw gebruik van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van de meest recente versie van dit privacybeleid. Lees onze gebruiksvoorwaarden door, zodat u de algemene regels omtrent uw gebruik van deze website begrijpt.  Behalve indien anders vermeld in eventuele andere disclaimers, beleid, gebruiksvoorwaarden of andere berichten op deze website, vormen dit privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Gonvarri Material Handling Group ten aanzien van uw gebruik van deze website. Wanneer u gebruik maakt van bepaalde diensten of materialen op bepaalde delen van deze website of een link van deze website volgt naar een externe site, kunnen aanvullende voorwaarden op u van toepassing zijn.

Content
De website van de Gonvarri Material Handling Group bevat informatie omtrent producten van Gonvarri Material Handling Group en reclamecampagnes van Gonvarri Material Handling Group. 

Alle informatie op deze website is slechts ter informatie.  U dient geen beroep te doen op deze website of deze te gebruiken als vervanging voor informatie die verkrijgbaar is bij een goedgekeurde distributeur of dealer van Gonvarri Material Handling Group. De informatie op deze website is niet juridisch bindend en vormt geen verkoopaanbod. 

Hoewel Gonvarri Material Handling Group zich in redelijkheid inspant om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website juist is, kan geen garantie omtrent de nauwkeurigheid daarvan worden gegeven en Gonvarri Material Handling Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van informatie op deze website. 

Deze website en alle informatie en materialen die deze bevat, wordt u aangeboden “in de feitelijke staat”,  zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. 
Gonvarri Material Handling Group behoudt zich echter het recht voor om, zonder kennisgeving, te allen tijde wijzigingen aan te brengen in modellen, apparatuur, specificaties en beschikbaarheid. 

Prijzen van producten van Gonvarri Material Handling Group
De prijsinformatie op deze website van Gonvarri Material Handling Group of die via deze website wordt verstrekt is slechts ter informatie en vormt geen verkoopaanbod ten aanzien van producten van Gonvarri Material Handling Group.

Ook zijn deze prijzen niet bindend voor distributeurs of dealers van Gonvarri Material Handling Group.  Op de aankoop van een product van Gonvarri Material Handling Group zijn de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst van toepassing. 

Gebruik van cookies
Gonvarri Material Handling Group maakt gebruik van cookies zodat Gonvarri Material Handling Group vast kan stellen welke route u volgt op de website van Gonvarri Material Handling Group, zodat Gonvarri Material Handling Group gebruikersactiviteit op de website kan registreren en de website kan evalueren en verbeteren zodat deze gebruiksvriendelijker voor u is. 

Gonvarri Material Handling Group registreert geen informatie over individuele gebruikers door middel van deze technologie, hetgeen betekent dat er geen specifieke informatie over u wordt bewaard of gebruikt. 

Introductie
De informatie die we ontvangen en hoe wij deze gebruiken is afhankelijk van hetgeen u doet bij uw bezoek aan onze website. Wij verzamelen en gebruiken uw niet-persoonsgebonden gegevens anders dan uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die wij via deze website verzamelen en die wij kunnen gebruiken om u specifiek te identificeren of contacteren, zoals uw:

 • naam
 • telefoonnummer
 • adres
 • e-mailadres
 • werkgever


Op sommige delen van deze website hebt u de mogelijkheid om ons uw persoonsgegevens te sturen. Dit kan bijvoorbeeld door het invullen van een registratieformulier, een enquête of een e-mailformulier.

U kunt ons ook toestaan om uw bezoek aan onze website te personaliseren, waarbij we u zullen vragen om bepaalde persoonsgegevens zodat uw bezoek aan onze website beter bij uw wensen aansluit.

Wanneer deze gegevens worden gecombineerd met de niet-persoonsgebonden gegevens die wij verzamelen door middel van cookies (zie hieronder), kunnen wij zien dat u onze website al eerder bezocht hebt en uw toegang tot onze website personaliseren, bijvoorbeeld door u op de hoogte te stellen van nieuwe onderdelen die wellicht interessant voor u zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om ons actuele, volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken en om de persoonsgegevens die u ons verstrekt actueel te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen die zich voordoen of aansprakelijkheid die ontstaat doordat u ons geen nauwkeurige, waarheidsgetrouwe of volledige informatie verstrekt of indien u de aan ons verstrekte informatie niet actualiseert.  

Opslag en gebruik van persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens die wij verzamelen via deze website kunnen wij bewaren en gebruiken om u toegang tot deze website te verstrekken. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken:

 • Om op uw verzoeken te antwoorden.
 • Om uw toegang tot onze website te personaliseren, bijvoorbeeld door u op de hoogte te stellen van nieuwe onderdelen die wellicht interessant voor u zijn.
 • Om verslagen te ontwikkelen voor intern zakelijk gebruik, waaronder verslagen van uw persoonsgegevens.
 • Om contact met u op te nemen omtrent informatie die wellicht interessant voor u is, waaronder informatie over onze producten en diensten en die van anderen.
 • Voor analysedoeleinden en om programma’s, producten, diensten en content te onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren.
 • Om persoonlijke identificatiemiddelen te verwijderen (uw naam, e-mailadres, burgerservicenummer, etc.). Op deze manier kunt u niet meer worden geïdentificeerd als individu.  Zodra we gegevens geanonimiseerd hebben, zijn dit niet-persoonsgebonden gegevens en kunnen wij deze op dezelfde manier behandelen als andere niet-persoonsgebonden gegevens.  
 • Om toe te zien op de naleving van dit privacybeleid en andere regels omtrent uw gebruik van deze website.
 • Om onze rechten of eigendommen te beschermen.  
 • Om iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te beschermen en/of 
 • Om wetgeving of regelgeving, een gerechtelijk bevel of andere rechtsgang na te leven.

Persoonsgegevens delen met derden
Gonvarri Material Handling Group zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld delen met een niet-gelieerde derde, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid.

Normaal gesproken zullen wij, indien u ons hiervoor toestemming verleent, sommige persoonsgegevens delen met bedrijven die wij inhuren om diensten te verlenen of die voor ons werken. Wij kunnen bijvoorbeeld verschillende verkopers of leveranciers gebruiken om producten die u via onze website bestelt aan u te verzenden. In dergelijke gevallen verstrekken wij de verkoper informatie om uw bestelling te verwerken, zoals uw naam en postadres.  In alle gevallen waarin wij uw persoonsgegevens delen met een derde, zullen wij deze niet toestaan uw gegevens te bewaren, te gebruiken of aan anderen te onthullen, tenzij met het doel om de diensten te verlenen die wij gevraagd hebben te verlenen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, uitwisselen of publiceren, tenzij in combinatie met een bedrijfsverkoop, -fusie, -ontbinding of -aankoop. U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en bezwaar te maken tegen het gebruik hiervan.

Wij kunnen juridisch gedwongen worden om uw persoonsgegevens vrij te geven als gevolg van een gerechtelijk bevel, huiszoekingsbevel, wet of regelgeving.  Wij kunnen samenwerken met opsporingsinstanties voor het onderzoeken en vervolgen van bezoekers aan de website die onze regels overtreden of die gedrag vertonen dat schadelijk is voor andere bezoekers (of illegaal is).

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden indien wij van mening zijn dat deze bekendmaking nodig is om:

 • Toe te zien op de naleving van dit privacybeleid en andere regels omtrent uw gebruik van deze website.
 • Onze rechten of eigendommen te beschermen.
 • Iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te beschermen en/of 
 • Wetgeving of regelgeving, een gerechtelijk bevel of andere rechtsgang na te leven.

Privacy op andere gelinkte websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Een aantal van die websites kunnen worden gerund door Dexion, en sommige kunnen worden gerund door derden. Wij verstrekken deze links voor uw gemak, maar wij beoordelen, beheren en controleren de privacypraktijken van websites die door anderen worden gerund niet. Dit privacybeleid is niet van toepassing op een andere website, zelfs niet de andere websites van Gonvarri Material Handling Group. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites die door derden gerund worden of voor uw zakelijke transacties met derden.  Wanneer u deze website verlaat, raden wij u dan ook aan om de privacypraktijken van iedere website te beoordelen en uw eigen conclusies te trekken ten aanzien van de toereikendheid van deze praktijken. 

Niet-persoonsgebonden gegevens
Niet-persoonsgebonden gegevens zijn gegevens die wij verzamelen via deze website en die u niet identificeren als individu.  Dit kunnen o.a. de volgende gegevens zijn:

 • Het type webbrowsersoftware dat u gebruikt (zoals Netscape Navigator of Internet Explorer).
 • De naam van het domein waarvandaan u toegang hebt tot internet.
 • Het internetadres van de website waarvan u rechtstreeks gelinkt werd naar onze website.
 • De datum en tijd waarop u toegang hebt tot onze website.
 • Welke pagina’s u bezocht hebt op onze website.
 • Persoonsgegevens die geanonimiseerd zijn.

Indien u onze website bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, zoals informatie over een van onze producten of diensten, kunnen wij bepaalde niet-persoonsgebonden informatie over u van uw computer verzamelen. Deze informatie wordt verkregen van de webbrowser van uw computer:  indien u alleen informatie leest of download van onze website, verzamelen we geen informatie zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres of andere persoonsgegevens van u en komen wij deze ook niet te weten. Bij uw bezoek kunnen wij een tekstbestand, ‘cookie’ genaamd, in de browserbestanden van uw computer plaatsen. 

De cookie kan dan opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser die mogelijkheid biedt, maar bepaalde delen van onze website werken wellicht niet goed indien u dit doet.  Wij staan derden niet toe om cookies op onze Website te plaatsen. Wij gebruiken niet-persoonsgebonden gegevens van u om ons te helpen deze website gebruiksvriendelijker voor bezoekers te maken. Wij gebruiken niet-persoonsgebonden gegevens ook voor andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen niet-persoonsgebonden gegevens of gezamenlijke geanonimiseerde persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om:

 • Rapporten op te stellen voor intern gebruik om programma’s, producten, diensten of content te ontwikkelen.
 • De informatie of diensten die interessant voor u zijn op maat te maken.
 • Deze te delen met of te verkopen aan derden en/of
 • Gezamenlijke bezoekersstatistieken en responspercentages te verstrekken aan derden.

Websitebeveiliging 
Wij hanteren redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Houd in gedachten dat internettransacties nooit 100% veilig of vrij van fouten zijn. Met name e-mail die naar of vanaf deze website verstuurd wordt is wellicht niet veilig, en u dient daarom goed na te denken over de gegevens die u ons per e-mail stuurt. 

Actualisering van beleid
Gonvarri Material Handling Group behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde te actualiseren indien dit vanuit zakelijk oogpunt noodzakelijk is en u wordt hierbij dan ook uitgenodigd om deze pagina iedere keer te bekijken wanneer u deze Website bezoekt om zo het beleid na te lezen.

Contact opnemen met Gonvarri Material Handling Group.
Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact op met:  De Secretaris van de Vennootschap:

Gonvarri Material Handling AS

Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Norway

Tel: +47 67 11 26 00

info@gonvarri-mh.com

Registration no.  918 858 903