Skip to main content

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Beste bezoeker,

Gonvarri Material Handling stelt hoge eisen aan zakelijk gedrag van zichzelf en van diens partners.

Zou u een ernstig probleem of bezorgdheid hebben verwant aan de Gonvarri Material Handling inzake wangedrag, overtredingen, fraude, inbreuken op ethische procedures of alles dat naar uw gevoel niet strookt met normale bedrijfsprocessen, moedigen wij u ten sterkste aan om ons deze informatie via e-mail te bezorgen op ethicschannel@gonvarri.com.

Uw opmerkingen zullen in het striktste vertrouwen behandeld worden en u zal zo snel als mogelijk een reactie ontvangen.

signature

Frank Pohl
CEO

Download: GMH ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) Policy