Skip to main content

Contactpersonen Privacy Beleid

Gonvarri Material Handling AS (GMH) en aanverwante merken (Dexion, Constructor, Kasten, Stålteknik en Kredit) heeft, om te voldoen aan de nieuwe wet inzake gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking zal treden (AVG) de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonlijke gegevens te voorkomen. Hierbij rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld.

Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

De controller van uw gegevens is Gonvarri Material Handling AS, met registratienummer: 918 858 903 met gevestigd adres in Østensjøveien 27, 0661 Oslo, Noorwegen.

Met welk doel zullen de persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt voor het volgende doel:

  • Contactpersonen van bedrijven - Beheer van de gegevens die nodig zijn om de contractuele relatie met onze contactpersonen van bedrijven te onderhouden.
  • Offerte-, project- en contractbeheer - Beheer van contracten met Corporate GMH contactpersonen.
  • Potentiële klanten - Leadinformatie en zakelijk contactbeheer.

Welke gegevens worden verzameld?

Om de bovengenoemde maatregelen uit te voeren, is het noodzakelijk om de volgende informatie te verzamelen:

Contactpersonen:

  • Contact informatie contactpersonen
  • Wettelijke informatie over het bedrijf
  • Contracten, projectdata en offertes

Juridische basis

Voor deze verwerkingen is de gerechtelijke grondslag te vinden in de huidige contractuele relatie met de betrokken contactpersonen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Contactpersonen: 10 jaar
Contracten en overeenkomsten: zolang Dexion magazijnstellingen aanwezig zijn bij de klant, bewaren wij de gegevens tot max. 30 jaar

Naar wie worden uw gegevens verzonden?

De contactpersonen worden ervan op de hoogte gebracht dat GMH wettelijk verplicht kan zijn om sommige van zijn persoonlijke gegevens door te geven aan de sociale verzekeringen en de belastingdienst.

De contactpersonen worden geïnformeerd dat de informatie in de volgende verwerking wordt gedeeld met derden, die hieronder worden vermeld met de verwerking waarmee ze verband houden. In geval van wijziging of wijziging van de persoonlijke gegevens van de contactpersonen, moet de klant GMH zo snel mogelijk informeren. De verwerkende bedrijven en externe bedrijven zijn als volgt:

Contactpersonen:

  • De contactpersonen wordt erop gewezen dat zijn/haar gegevens niet aan derden zullen worden overgedragen, behalve onder wettelijke verplichting.

Beheer van contracten en offertes:

  • Corporate GMH

Individuele rechten

De contactpersoon heeft recht op toegang tot zijn / haar persoonlijke gegevens, evenals het recht tot verzoek om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, verzoek tot verwijdering van de gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kan de contactpersoon een beperking vragen voor de verwerking van zijn of haar gegevens, in welk geval we deze gegevens alleen bewaren voor het uitoefenen of verdedigen van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, kan de contactpersoon bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens. 

GMH zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of om mogelijke claims uit te oefenen of te verdedigen.

Om deze rechten uit te oefenen en voor enige andere verduidelijking, kunt u schrijven naar het bovenstaande postadres of via het volgende e-mailadres privacy.enquiries@gonvarri.com