Skip to main content

Duurzaamheidsrapport 2023 van de Groep

Wij presenteren met trots ons jaarlijkse Duurzaamheidsrapport 2023, waarin de vooruitgang en prestaties van de Groep op het gebied van duurzame ontwikkeling worden beschreven. Het rapport onderstreept onze uitgebreide inzet voor zaken als milieubescherming, sociale verantwoordelijkheden en voorbeeldig deugdelijk bestuur.

Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet om onze doelen op het gebied van duurzaamheid, die gebaseerd zijn op de principes van eerlijkheid, bescheidenheid, doorzettingsvermogen en hard werken, te behalen. Dit zijn waarden die deel uitmaken van onze bedrijfscultuur. Ze beïnvloeden ons dagelijks werk en bepalen hoe we onszelf zien en hoe we als bedrijf handelen en gezien worden.

Milieubewust handelen

Onze inzet voor het milieu komt vooral tot uiting in ons Klimaatneutraal 2030-2050-plan. Met dit plan willen wij onze CO2-uitstoot drastisch verminderen. We halen al 68% van onze elektriciteit uit duurzame bronnen en investeren voortdurend in de energie-efficiency van onze processen.

Sociale verantwoordelijkheden

Op het sociale vlak hechten we veel waarde aan een gezonde en veilige werkomgeving. De ontwikkeling van een preventieve bedrijfscultuur heeft ertoe geleid dat al 83% van onze medewerkers onder de ISO 45001-certificering valt. We ondersteunen ook lokale gemeenschappen via verschillende projecten, met positieve resultaten voor meer dan 128.500 mensen.

Deugdelijk bestuur en innovatie

Op het gebied van deugdelijk bestuur bouwen we graag aan een optimale relatie met al onze belanghebbenden. In 2023 ontving Gonvarri Industries een zilveren medaille van EcoVadis voor alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid, waarmee we in de top 15% van de meest verantwoordelijke bedrijven wereldwijd terecht kwamen.

Het Duurzaamheidsrapport 2023 is een uiting van onze voortdurende inspanningen om transparant te handelen en meetbare gegevens beschikbaar te stellen over onze verschillende initiatieven. Het rapport beschrijft hoe we onze waarden omzetten in concrete acties en laat zien hoe serieus wij aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst werken.

Met dit rapport nemen we al onze belanghebbenden mee op deze reis en bieden we meer inzicht over de geboekte vooruitgang.

Dit weten wij zeker: de werkelijke waarde van een bedrijf komt tot uiting in zijn daden.

Lees het rapport hier

Gerelateerd nieuws
Laatste nieuws