Skip to main content

We hebben dit Ethisch Kanaal ingeschakeld als een communicatiemiddel waarmee we vragen kunnen verhelderen en / of vermeende onregelmatigheden in onze ethische en gedragscode kunnen melden.

Omdat de Ethische Code en Gedragscode een uitdrukkelijke verklaring is van de waarden, principes en gedragsrichtlijnen die mensen moeten aannemen bij het uitoefenen van de professionele activiteit van de Gonvarri Group, heeft dit instrument als doel dat de gebruiker alle nodige vragen kan stellen. Hij bevestigt daarmee ook het begrip van de toepassing ervan.

Gonvarri Industries is het moederbedrijf van Gonvarri Material Handling dat opereert onder de industriële merken Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik en Kredit.

De beleidslijnen, procedures en protocollen van het Ethisch Kanaal zijn van toepassing op de hele Gonvarri-groep en haar dochterondernemingen.

Voor vragen, klachten, het volledig beleid of om ons te helpen onze processen te verbeteren, gelieve u naar ons Ethisch Kanaal te richten.